1 2

Leverandør av turbiner og turbinteknologi

BNTurbin a.s tilbyr turbiner og relaterte tjenester til småkraftverk. Vi har opparbeidet oss et bredt utvalg av standard-maskiner med effekt opp til 5500kW. Disse tilpasses individuelt til hvert prosjekt for å oppnå optimal virkningsgrad. Selve produksjonen utføres hos våre samarbeidspartnere, mens vi bidrar med erfaring og kontroll under produksjon, montasje og igangkjøring. I tillegg til selve turbinen kan vi også tilby detaljerte produksjons- og lønnsomhetsanalyser og bistand i forbindelse med finansiering, konsesjonssøknad og prosjektstyring.

Småkraftutbygging er svært lønnsomt for grunneierne når det blir gjort riktig. Det innebærer grundig forarbeide med tanke på kartlegging av fallets karakteristikk, riktig tilpasning av konstruksjonen og sist men ikke minst en turbin som er driftsikker. Driftsstans i perioder med ellers god omsetning kan være svært kostbart. Siden 1999 har BNTurbin a.s levert 182 turbiner til 146 forskjellige småkraftverk over hele Norge. Midlere ytelse er på 1743kW og samlet årlig produksjon er ca. 1110 GWh. Våre turbiner har vist seg å være av eksepsjonelt god kvalitet og vi har knapt opplevd en driftstans som følge av maskinfeil, noe forsikringsselskapene kan bekrefte.

BNTurbin a.s er fast leverandør av turbinteknologi til AS Fadum Tekniske og Baliño, S.A som arbeider i henholdsvis det Norske og det Spanske markedet.

Ta kontakt for en prat og eventuelt tilbud. Kontaktinfo finnes nederst på siden.