1 2

Francis

Våre Francisturbiner bygges med basis i laboratorietestede grunnmodeller. Virkningsgrad, kavitasjonsverdier og rusing er derfor godt kartlagt og dokumentert. Modellene har høy virkningsgrad (over 93% i bestpkt.) og kan kjøres fra tomgang til fullast uten problem.

Vi bygger maskiner for fallhøyder fra 25 til 200m og med ytelse opp til
ca 5500kW. Francisturbinene kan settes opp som en enkel maskin eller sammen med en eller fler Francis- eller Peltonturbiner i større stasjoner.

Vil du lære mer om Francisturbiner kan du f.eks. ta en titt  her.