1 2

Kaplan

Våre Kaplanturbiner bygges med basis i laboratorietestede grunnmodeller. Virkningsgrad, kavitasjonsverdier og rusing er derfor godt kartlagt og dokumentert. Turbinene kan bygges som fullkaplan (regulerbare ledeskovler og løpeskovler), semikaplan (faste ledeskovler, regulerbare løpeskovler) eller propeller (regulerbare ledeskovler, faste løpeskovler). Modellene har høy virkningsgrad (over 94% i bestpkt.). Fullkaplan har særlig høy virkningsgrad over hele driftsområdet.

Kaplanturbiner er typisk anvendt i elvekraftverk med lav fallhøyde. Vi leverer maskiner for fallhøyder fra 5 til 35m og med ytelse opp til ca 3000kW. Kaplanturbinene kan settes opp alene eller sammen med en eller fler andre kaplanturbiner i større stasjoner.

Vil du lære mer om Kaplanturbiner kan du f.eks. ta en titt her.