1 2

Pelton

Våre Peltonturbiner bygges med basis i anleggsmålinger. Turbinens egenskaper registreres og virkningsgrad dokumenteres med termodynamisk målemetode.

Vi bygger Peltonturbiner for fallhøyder fra 100 til 400m og med ytelser opp til ca5500kW. Maskinene lages med 2 til 6 stråler. 2-stråle maskinene er horisontale, mens resten er vertikale. Peltonturbinene kan settes opp som en enkel maskin eller sammen med en eller fler Francis- eller Peltonturbiner i større stasjoner.

Vil du lære mer om Peltonturbiner kan du f.eks. ta en titt  her.